Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на площи за монтиране на терминални устройства (банкомати), находящи се на територията на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 07.10.2022

Валидна до: 27.10.2022

Прикачени файлове