Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на офиси и помещения, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 26.08.2022

Валидна до: 15.09.2022

Прикачени файлове