Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, представляващи Магазин 1, Магазин 2 и оборудването намиращо се в тях, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 12.05.2022

Валидна до: 01.06.2022

Прикачени файлове