Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, представляващи Магазин 1, Магазин 2, Магазин 3 и закусвалня към него и оборудването намиращо се в тях, собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Валидна от: 28.01.2022

Валидна до: 17.02.2022

Прикачени файлове