Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на помещение с площ от 10 кв.м., находящо се на 10 етаж на сграда "Управление" и два пилона за монтаж на антени на покрива на същата сграда и площ от 10 кв.м., находяща се на покрива на "Административна сграда чужди специалисти" ЕП2, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 29.10.2021

Валидна до: 18.11.2021

Прикачени файлове