Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на офиси №104 и №118/3, намиращи се в сградата на Дирекция "Управление на ресурса", собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 10.07.2020

Валидна до: 30.07.2020

Обявление за отдаване под наем на офиси

Решение за отдаване под наем на офиси

Документация за отдаване под наем на офиси

Прикачени файлове