Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за монтиране на 4 броя терминални устройства /банкомати/, находящи се след портал ЕП-1-ляво, ИЛК ЕП-2-вход ЮГ, Административна сграда и на главен портал ЕП-1, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД

Валидна от: 12.07.2019

Валидна до: 01.08.2019

Решение за отдаване под наем на площи за монтиране на банкомати 

Документация за отдаване под наем на площи за монтиране на банкомати

Прикачени файлове