НОВИ СТУДЕНТИ СЕ ПРИСЪЕДИНИХА КЪМ СТИПЕНДИАНТСКАТА ПРОГРАМА НА АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

12.05.2023

На 11 май към стипендиантската програма на атомната централа се присъединиха четирима студенти, избрали да се подготвят по ядрени специалности. С тях общият брой на младежите, получаващи подкрепа по програмата, вече е 32.

Двама от новите стипендианти са второкурсници в бакалавърската специалност „Ядрена техника и ядрена енергетика” в Софийски университет (СУ) „Св. Климент Охридски”, а другите са възпитаници на Технически университет (ТУ) – София, съответно в първи курс на бакалавърската степен на „Топлоенергетика и ядрена енергетика” и в магистърската програма по „Автоматика, информационна и управляваща техника”.

От години АЕЦ „Козлодуй” подпомага обучението на студенти по приложими в ядрената енергетика специалности в СУ „Св. Климент Охридски” и ТУ – София. Наред със стипендията в размер на 1000 лв. на семестър, атомната централа покрива до завършване на съответната образователна степен семестриалните такси на участващите в програмата до стойността на държавната поръчка, в случай че не са освободени от тях. Стипендиантите имат право да се включат в платените летни стажове на АЕЦ „Козлодуй” след края на първата година на тяхното обучение, а след като завършат, получават възможност да започнат работа в най-голямото електропроизводствено предприятие в България. Този път вече са изминали 16 бивши стипендианти, които сега са сред специалистите, ангажирани с безопасната експлоатация на ядрените енергоблокове.

АЕЦ „Козлодуй” като социално отговорен работодател с дългосрочна стратегия за устойчиво развитие приема подготовката на нови професионалисти като свой основен приоритет. Благодарение на младежките програми за насърчаване на обучението по инженерни и природни науки, в екипа на централата се привличат стартиращи кариерата си служители със специалности, необходими за атомната централа. По този начин се гарантира, че и през следващите десетилетия отговорните дейности в Дружеството ще бъдат изпълнявани от правоспособни, компетентни и мотивирани ядрени експерти.

Пълните условия за кандидатстване по стипендиантската програма на атомната централа са налични тук.