ЗАПОЧВА ЛЯТНАТА СТАЖАНСКА ПРОГРАМА НА АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА ЗА 2022 Г.

11.07.2022

Как да придобият нови знания и практически умения под ръководството на опитни и уважавани експерти – десетки студенти намериха отговора на този въпрос с включването си в платените летни стажове на АЕЦ „Козлодуй” за 2022 г.
Одобрени за участие в стажантската програма на атомната централа за тази година са 46 младежи от техническите университети в София и Габрово, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Химикотехнологичен и металургичен университет и Университет по библиотекознание и информационни технологии – София, Военна академия „Г. С. Раковски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Русенски университет „Ангел Кънчев”. 20 от тях са стипендианти на Дружеството.
Продължителността на стажа е съобразно личния избор на младежите – четири или осем непрекъснати работни седмици. Две трети от тях (31 души) са предпочели втората по-дълга опция, с което се потвърждава изграденото сред студентите положително отношение към стажантската програма на централата. Всеки от стажантите има за задача да разработи конкретен проект по тема в областта на изучаваната от него специалност. В този процес помощ и напътствия ще оказват определените за наставници специалисти от АЕЦ „Козлодуй”.
По този начин, като част от екипите на най-голямата електропроизводствена компания на България, младите хора ще развият в реална работна среда необходими трудови навици и ще повишат подготовката си в избраната специалност, за да станат след време успешни инженерни и технически професионалисти.
Платените летни стажове се провеждат от 2005 г., като за 18 години през тях са преминали 423 студенти. Изискванията към одобрените кандидати са да имат среден успех минимум много добър 4.50 от зимния семестър на текущата учебна година и да са със записан III курс в специалности, приложими в атомната централа. За 2022 г. това са 31 приоритетни специалности, сред които „Ядрена енергетика”, „Топло- и ядрена енергетика”, „Електроенергетика и електрообзавеждане”, „Електроника”, „Компютърно управление и автоматизация”, „Инженерна физика”, „Приложна ядрена физика”, „Ядрена енергетика и технологии”, „Ядрена химия”, „Радиохимия и радиоекология”, „Инженерна химия и съвременни материали”, „Материалознание”, „Промишлена топлоенергетика”.