ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

03.06.2022

Категорично заявяваме, че тиражираните на 3 юни 2022 г. от трибуната на Народното събрание твърдения за пожар в АЕЦ „Козлодуй” по време на плановия годишен ремонт на 5 блок не отговарят на истината.

На 24 май в атомната централа по време на пускови операции на 5 блок е сработила пожароизвестителната инсталация. При извършения оглед е установено задимяване от омаслена топлоизолация на тръбопроводната система на една от четирите главни циркулационни помпи, която съгласно изискванията на експлоатационната документация работи за повишаване на температурата на топлоносителя.

Въпреки че не е имало запалване, съгласно протоколите за действие дежурните екипи превантивно са използвали прахови пожарогасители, за да обезопасят димящия участък.

Възникналата ситуация не е събитие, изискващо докладване в АЯР. Независимо от това, Агенцията и съответните институции са уведомени.

След отстраняване на омаслената топлоизолация, пусковите операции на блока са продължени успешно съгласно проектните алгоритми и на 28 май 2022 г. блокът е включен в енергийната система на страната.