В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” УСПЕШНО БЕ ПРОВЕДЕНА ПРОЕКТНО-ИНФОРМИРАНА ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА ОТ WANO

13.12.2021

Московският център на Световната асоциация на ядрените оператори WANO (World Association of Nuclear Operators) проведе Проектно-информирана партньорска проверка* в АЕЦ „Козлодуй”. 
От 25 ноември до 10 декември 2021 г. представителите на WANO извършиха преглед на работна документация, обходи на производствената площадка и наблюдение на изпълнението на дейности на работни места. Успоредно с това те направиха и поредица интервюта със специалисти и ръководители от АЕЦ „Козлодуй”.
Обект на проверката бяха единадесет области – „Организация и администрация”, „Експлоатация”, „Ремонт”, „Инженерно осигуряване”, „Химия”, „Радиационна защита”, „Подготовка и квалификация на персонала”, „Експлоатационен опит и усъвършенстване на производствената дейност”, „Противопожарна защита”, „Противоаварийна готовност и управление на тежки аварии” и „SOER” (Significant Operating Experience Report – съобщения за събития със значим експлоатационен опит от различни атомни централи по света).
В екипа на WANO участваха 22 експерти от Франция, Русия, САЩ, Украйна, Унгария, Финландия, Великобритания, Словакия и Испания. 
Проектно-информираната партньорска проверка в АЕЦ „Козлодуй” завърши на 10 декември със заключително заседание, по време на което експертите от WANO представиха резултатите от своята работа, които предстои да бъдат включени в официален доклад. Съгласно програмата за партньорски проверки на WANO, документът не е публичен и се предоставя само на експлоатиращата организация – АЕЦ „Козлодуй”.

___________________________________________________________________________
*Партньорските проверки осигуряват задълбочен преглед и анализ от страна на независими експерти от организации членки на WANO. Методологията за провеждане на Проектно-информираните партньорски проверки е въведена от Световната асоциация на ядрените оператори през 2019 г., като в сравнение с другите партньорски проверки включва събиране и анализиране на базова информация за проекта на централата.