Проектиране на тема: Модернизиране на софтуера и компютърното оборудване на видеосистемите за технологичен мониторинг на оборудването и системата за видеонаблюдение по линия на сигурността

Валидна от: 09.08.2023

Валидна до: 11.09.2023

Прикачени файлове