Преместване на Оповестителен пункт на ЛСРПО в новата сграда на кметство Софрониево

Валидна от: 18.02.2021

Валидна до: 26.03.2021

Прикачени файлове