Доставка на комуникационно и компютърно оборудване за технически системи за сигурност

Валидна от: 05.11.2019

Валидна до: 26.11.2019

  Решение и обявление/публикувани на 05.11.2019г.

Документация/публикувана на 05.11.2019г.

Образци/публикувани на 05.11.2019г.

Протокол от работата на комисията/публикуван на 03.12.2019г.

Решение за класиране/публикувано на 03.12.2019г.

Договор 196000022/18.12.2019г./публикуван на 20.12.2019г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 20.12.2019г.

Обявление за приключване на договор/публикувано на 13.02.2020г.

Прикачени файлове