Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
“Изготвяне на инвестиционен проект на тема: Преустройство на съществуваща административна сграда в ПИ 37798.501.41 по кадастрална карта на гр. Козлодуй, за привеждането й в Информационен център на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”

Валидна от: 29.01.2018
Валидна до: 08.03.2018

Решение и Обявление / дата на публикуване 29.01.2018г.

Документация / дата на публикуване 29.01.2018г.

Образци на документи / дата на публикуване 29.01.2018г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП/ дата на публикуване 13.03.2018г.

Протокол за предварителен подбор/ дата на публикуване 27.03.2018г.

Решение за предварителен подбор/ дата на публикуване 27.03.2018г.

Покана по чл.34, ал.1 от ЗОП / дата на публикуване 11.04.2018г.

Информационно съобщение за отваряне на ценови оферти/ дата на публикуване 28.05.2018г.

Доклад от работата на комисията / дата на публикуване 06.08.2018г.

Решение за определяне на изпълнител / дата на публикуване 06.08.2018г.

Обявление за възложена поръчка/ дата на публикуване 20.09.2018г.

Договор 283000001/ дата на публикуване 20.09.2018г.обратно към обществени поръчки