Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
Радиологично охарактеризиране на твърди радиоактивни отпадъци, които са кондидати за освобождаване от регулиране

Валидна от: 13.12.2018
Валидна до: 17.01.2019

Решение и Обявление/ дата на публикуване 13.12.2018г.

Документация/ дата на публикуване 13.12.2018г.

Образци на документи/ дата на публикуване 13.12.2018г.

Протокл по чл. 54, ал.7 от ППЗОП/ дата на публикуване 23.01.2019г.

Протокол от Предварителен подбор/ дата на публикуване 11.02.2019г.

Решение за предварителен подбор/ дата на публикуване 11.02.2019г.

Покана за представяне на първоначална оферта/ дата на публликуване 22.02.2019г.

Информационно съобщение/ 03.04.2019г.

Доклад от работа на комисия/ дата на публикуване 05.06.2019г.

Решение за определяне на Изпълнител/ дата на публикуване 05.06.2019г.

Обявление за възложена поръчка с дог. №896000023/ 12.08.2019 г.

Договор №896000023/ 12.08.2019 г.

Договор за подизпълнение с Еко Програма/ дата на публикуване 21.08.2019 г.

Договор за подизпълнение с IAF/ дата на публикуване 21.08.2019 г.
обратно към обществени поръчки