“АЕЦ Козлодуй” ЕАД обявява постоянен прием на документи за работа на неработещи в Дружеството лица, завършили висше образование по следните специалности: