Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Октомври 2013
11.10.2013 ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
“АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД
Република България, област Враца, гр. Козлодуй, площадка АЕЦ “Козлодуй”, ПК 3321
На основание чл. 97, ал. 3,  във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда
УВЕДОМЯВА
всички заинтересувани физически и юридически лица, че организира
СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него на инвестиционно предложение:
“ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ ОТ НАЙ-НОВО ПОКОЛЕНИЕ
НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

С инвестиционното предложение на “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД се предвижда  проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на нова ядрена мощност от най-ново поколение (III или III+), с леководен реактор с вода под налягане (PWR), с инсталирана електрическа мощност от около 1200 MW, на площадката на  АЕЦ “Козлодуй”.

Срещите за обществените обсъждания ще се проведат на:
14.11.2013 г. от 13.00 часа в Художествена галерия “Проф. М. Върбанов”, Община Оряхово, гр. Оряхово, ул. “А. Чапразов” №10;
15.11.2013 г. от 13.00 часа в Общински клуб, Община Мизия, гр. Мизия, ул. “Петко Банков” №4;
18.11.2013 г. от 14.00 часа в Община Вълчедръм, гр. Вълчедръм, ул. “България” №18-20;
19.11.2013 г. от 13.00 часа в Община Хайредин, с. Хайредин, Ритуална зала;
20.11.2013 г. от 10.30 часа в Дом на енергетика, Община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. “Христо Ботев” №4.

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), са обществено достъпни на интернет страниците на “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД – www.npp-nb.bg, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – www.kznpp.org (линк 1 и линк 2), както и на следните места:
• Сградата на МОСВ, гр. София, ул.  “Уилям Гладстон” №67;
• Сградата на РИОСВ, гр. Враца, ул. “Екзарх Йосиф” №81;
• Сградата на РИОСВ, гр. Монтана, ул.  “Юлиус Ирасек” №4, етаж 3;
• Дом на енергетика, гр. Козлодуй, ул. “Христо Ботев” №4;
• Сградата на Община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. “Христо Ботев” №13, стая №104, и сградите на кметствата от Общината, попадащи в 30-км зона около площадката на АЕЦ “Козлодуй”;
• Сградата на Община Оряхово, гр. Оряхово, ул. “Андрей Чапразов” №15, и сградите на кметствата от Общината, попадащи в 30-км зона около площадката на АЕЦ “Козлодуй”;
• Сградата на Община Мизия, гр. Мизия, ул. “Георги Димитров” №25-27 и сградите на кметствата от Общината, попадащи в 30-км зона около площадката на АЕЦ “Козлодуй”;
• Сградата на Община Вълчедръм, гр. Вълчедръм, ул. “България” №18-20 и сградите на кметствата от Общината, попадащи в 30-км зона около площадката на АЕЦ “Козлодуй”;
• Сградата на Община Хайредин, с. Хайредин, ул. “Георги Димитров” №135 и сградите на кметствата от Общината, попадащи в 30-км зона около площадката на АЕЦ “Козлодуй”;
• Сградите на кметствата на с. Алтимир, с. Бърдарски геран, с. Галиче и с. Търнава от Община Бяла Слатина;
• Сградите на кметствата на с. Малорад, с. Добролево и с. Сираково от Община Борован;
• Сградата на кметското наместничество на с. Фурен от Община Криводол;
• Сградата на кметството на с. Лехчево от Община Бойчиновци;
• Сградата на кметското наместничество на с. Станево от Община Лом;
• Сградата на кметското наместничество на с. Бели брод от Община Бойчиновци.

Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към Доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: http://www.moew.government.bg/.

Писмени становища могат да се предоставят в сградите на Община Оряхово, Община Мизия, Община Вълчедръм, Община Хайредин, Община Козлодуй, както и на местата, където е осигурен достъп до Доклада за ОВОС и приложенията към него, обявени по-горе, или по време на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Биляна Симеонова, експерт еколог, e-mail: newbuild@npp.bg, тел. 0973/7-21-04. обратно към новини архив