Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Юни 2013
10.06.2013 В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ЗАПОЧНА МИСИЯ IPSART

Днес, 10 юни 2013 г., в АЕЦ “Козлодуй” започна двуседмична мисия IPSART (International Probabilistic Safety Assessment Review Team – Международен екип за проверка на Вероятностния анализ на безопасността) на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ). Целта е осъществяване на независима международна проверка на Вероятностния анализ на безопасността* (ВАБ), ниво 1, на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок. Мисията е един от инструментите на МААЕ за подобряване на качеството на ВАБ и за подпомагане на обмяната на опит и знания между страните членки на организацията.
По време на проверката екип от седем специалисти от САЩ, Швейцария, Русия, Унгария и Армения ще работи съвместно с експерти от българската атомна централа. Обект на проверка ще бъдат следните области: организация и управление на ВАБ; определяне и групиране на изходните събития; анализ на аварийните последователности; анализ на оборудването и на надежността на персонала; анализ на риска от сеизмично въздействие, пожари и наводнения; осигуряване на качеството на ВАБ; използване на ВАБ в подкрепа на детерминистичните анализи за оценка на безопасността чрез потвърждаване на проектните основи и ефективността на дълбоко ешелонираната защита.
Мисията IPSART, която ще продължи до 21 юни, ще завърши с доклад с констатациите на експертите, който ще бъде предоставен на ръководството на българската атомна централа.

––––––––––––––––––––––––––––––––
* Вероятностен анализ на безопасността (риска) е аналитичен метод, който чрез моделиране систематично определя сценариите на евентуалните аварии и оценява вероятността/честотата за възникване на събития и на последствията от тях.

IPSART_10_06_2013_DSC_9003.jpg

Валентин Николов – изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”, поздрави участниците в мисията IPSARTобратно към новини архив