Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Октомври 2012
09.10.2012 ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В рамките на продължаващия и в момента планов годишен ремонт на шести блок на АЕЦ “Козлодуй” бе извършено допълнително обследване на метала на основните носещи елементи на конструкцията на подгревателите високо налягане (ПВН)* на блока. Изследвани бяха водните камери, тръбните дъски и корпусите на ПВН.
Обследването бе изпълнено от експерти от Изпитвателен център „Диагностика и контрол” към атомната централа, сертифициран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” за извършване на безразрушителен контрол. Използвани са методите на контрол металографски анализ, спектрален анализ, ултразвукова дебелометрия и измерване на твърдост. В резултат на извършения контрол беше установено, че стоманата на тръбните дъски и на корпуса отговаря на стомана – марка 22К (въглеродна конструкционна стомана), и съответства на проектната, както и че дебелината на метала на обследваните елементи отговаря на заложената по проект.
Дейностите бяха реализирани в съответствие с изискванията на “Програма за обследване състоянието на подгреватели високо налягане на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”, разработена от Институтa по металознание, съоръжения и технологии при Българската академия на науките. По време на контрола на ПВН на шести блок присъстваха представители на производителя на оборудването – ОАО Машиностроителен завод “ЗиО-Подолск”, и на конструкторската организация ОАО “Инжиниринговая компания “ЗИОМАР”, Русия.
Идентично обследване бе извършено на другия 1000-мегаватов енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” – пети блок, по време на плановия годишен ремонт, състоял се в периода от 21 април до 24 май тази година. С обследването на стоманата на тръбните дъски и на корпуса на ПВН на шести блок окончателно е завършено допълнителното обследване на метала на основните носещи елементи на конструкцията на ПВН на двата блока.
Припомняме, че в края на м. февруари т. г. в медийното пространство бяха изказани съмнения за качеството на продукцията на завода производител на ПВН. Тогава в АЕЦ „Козлодуй” бе получено официално изявление от компанията ОАО “Атомэнергомаш”, в състава на която влиза производителя “ЗиО-Подолск”. Резултатите от редовните и организираните допълнителни експертизи и проверки показват, че металът, използващ се при изпълнението на поръчката за АЕЦ “Козлодуй”, съответства на всички необходими изисквания за качество.

*Подгревателите високо налягане нямат отношение към ядрената и радиационната безопасност. Те са част от технологичната схема на II-ри контур (нерадиоактивната част на централата), като ефектът от тяхната работа се изразява в повишаване на коефициента на полезно действие. Технологичната схема позволява блоковете да работят с изключени подгреватели високо налягане, което би довело само до понижаване на електрическата мощност.обратно към новини архив