Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Март 2011
13.03.2011 ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Събитията в японската атомна централа са малко вероятни в АЕЦ "Козлодуй"

В АЕЦ "Фукушима" се експлоатират 6 ядрени блока с "кипящи" реактори (тип BWR). Реакторните инсталации от този тип се характеризират с едноконтурна топлинна схема, т.е. водата (топлоносителят), която се подгрява и изпарява в реактора, задвижва турбогенератора. Реакторните инсталации, с които са съоръжени всички японски централи, се характеризират с изключително висока сеизмоустойчивост, превишаваща сеизмоустойчивоста на всички европейски реакторни инсталации. Това се обуславя от високите проектни изисквания към реакторни инсталации, изградени във високосеизмичен район, какъвто е Япония.

Аварията в АЕЦ "Фукушима" не е предизвикана от земетресението, а от последвалото цунами. Именно то е извело от строя дизелгенераторните станции, предназначени за аварийно електроснабдяване при подобни ситуации. Това е проектен недостатък, конкретен за АЕЦ "Фукушима". Настъпила е надпроектна авария - пълно обезточване. В резултат на това нормално спреният при земетресението реактор е останал без работоспособни активни системи, необходими за привеждането на реактора в безопасно "студено" състояние.

В АЕЦ "Козлодуй" се експлоатират 2 ядрени блока с "водо-водни" реактори (тип РWR). Реакторните инсталации от този тип се характеризират с двуконтурна топлинна схема, т.е. водата (топлоносителят), която се подгрява в реактора, безконтактно изпарява друга вода, която от своя страна задвижва турбогенератора.

  • АЕЦ "Козлодуй" е проектирана да издържи земетресение от 8-ма степен по скалата Медведев-Шпонхойер-Карник-64 (ускорение на повърхността на земята - 0,2 g).
  • В АЕЦ "Козлодуй" по проект са изградени три системи за безопасност с независимо електрозахранване, всяка от които може самостоятелно да приведе реактора в безопасно "студено" състояние.
  • При модернизацията на двата блока в АЕЦ "Козлодуй" още преди пет години е изградена 4-та дизелгенераторна станция. Тя напълно може да замени която и да е от наличните три.
  • За блоковете на АЕЦ "Козлодуй" са разработени подробни процедури за управление на аналогични аварийни процеси.
  • Допълнително, със средства на АЕЦ "Козлодуй", е изградена полустационарна система (стационарно разположени помпени агрегати и мобилна дизелгенераторна станция) за аварийно охлаждане на реактора, посредством системите на II-ри контур. Към системата може да се включи и независим източник на охлаждаща вода, например противопожарен автомобил.


обратно към новини архив