Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Януари 2010
11.01.2010 Информационно съобщение

По повод разпространена в общественото пространство информация, озаглавена “Асен Агов: Аварията в АЕЦ Козлодуй тревожи и носи огромни загуби”, касаеща темата за спирането на шести енергоблок на АЕЦ “Козлодуй”, започнало на 5 януари т.г., сме длъжни да заявим следното:
По време на плановия годишен ремонт  на шести енергоблок, проведен през 2009 г., не е имало данни за наличие на дефекти по този или по някой от останалите три регулиращи клапана на турбината.
При изпълнението на годишната ремонтна кампания на блока е извършен среден ремонт на регулиращата система, съгласно предварително подготвена ремонтна програма. Основен ремонт на регулиращите клапани на турбината, съгласно техническите изисквания, се извършва веднъж на четири години. Замяна на регулиращи клапани се извършва след констатации и анализ на състоянието им по време на основния им ремонт по критерии, определени със заводската инструкция за ремонт. През м. ноември 2006 година, по време на плановия годишен ремонт, на шести енергоблок е извършен основен ремонт на четирите регулиращи клапана на турбината със замяна на всичките четири броя регулиращи клапани с нови. Следващият основен ремонт на регулиращите клапани на турбината е планиран да се реализира през 2010 година.
По време на задължителните технологични изпитания, проведени след плановия годишен ремонт през 2009 г., не са констатирани отклонения в работата на регулиращите клапани на турбината, възпрепятстващи пуска на шести енергоблок.
След констатирането на отклонения в работата на втори регулиращ клапан на турбогенератора на блока в началото на м. януари 2010 г., бяха проведени необходимите консултации със завода производител и беше потвърдено, че турбогенераторът може да продължи да работи като се планират нужните ремонтни дейности. Решението за спиране на шести блок с цел подмяна на клапана беше съгласувано с Електроенергийния системен оператор (ЕСО), отчитайки натоварването на електроенергийната система, наличните резервни мощности и гарантирано обезпечаване на непрекъснатото електрозахранване на потребителите в страната.
Периодите за провеждане на годишните ремонти на всеки производствен агрегат се планират и съгласуват с ЕСО в съответствие с Правилата за управление на ЕЕС, раздел ІІ, приети от ДКЕВР с Решение №П-5/18.06.2007 г. Процедурата за планиране в Правилата предвижда и планиране на краткосрочни престои за текуща поддръжка или ремонт извън предварително определените престои за планов годишен ремонт. При необходимост от такъв престой, периодът и продължителността на провеждането му се съгласува с Централното диспечерско управление (ЦДУ) на ЕСО по реда на Наредба №РД-16-57/28.01.2008 г. – чрез подаване на заявка. Ако по преценка на ЦДУ поисканият престой не нарушава сигурността на електроенергийната система и снабдяването на потребителите, същият се разрешава, т.е. той се провежда планово. 
При разрешен от ЕСО престой за провеждане на ремонт, засегнатата страна не дължи обезщетения, тъй като тези престои са предвидени в годишен план.
Провеждането на разрешения краткосрочен престой на шести енергоблок няма да доведе до посочените в материала загуби и щети, тъй като задължението на АЕЦ ”Козлодуй” да предостави електроенергия на регулирания пазар в определения от ДКЕВР размер за период от шест месеца ще бъде изпълнен.


обратно към новини архив