Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Май 2009
14.05.2009 Летни студентски стажове в АЕЦ “Козлодуй”

АЕЦ “Козлодуй”, дъщерно дружество на “Български енергиен холдинг” ЕАД, ще проведе Програма за платени летни студентски стажове за 2009 г. В рамките на Програмата 25 студенти ще могат да натрупат практически опит по своята специалност. Обявените 25 места са следните:
1. Ядрена енергетика – 5 места;
2. Електроника – 2 места;
3. Ядрена техника и ядрена енергетика – 2 места;
4. Електроенергетика и електрообзавеждане – 2 места;
5. Автоматика – 2 места;
6. Инженерна физика – 4 места;
7. Икономика – 2 места;
8. Планиране – 1 място;
9. Психология – 1 място;
10. Строителство и архитектура – 1 място;
11. Строителство на сгради и съоръжения – 1 място;
12. Инженерна химия – 2 места.
Кандидатите за стажантската програма трябва да отговарят на следните изисквания: завършен ІІІ курс с успех минимум 4.50 по някоя от гореизброените специалности; владеене на чужд език; компютърна грамотност; да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения.
Стажовете ще се провеждат за четири работни седмици в периода от 6 юли до 28 август 2009 г., с начало по желание на студента. В периода на стажуване студентите ще разработват проект по тема, определена съвместно с ръководителя на структурното звено, в което се провежда стажа. Стажът е платен, с осигурена нощувка в гр. Козлодуй и безплатна храна за времето на стажа. Неодобрените кандидати могат да проведат неплатен стаж след подаване на молба до изпълнителния директор на централата.
Документите за кандидатстване за лятната стажантска програма на АЕЦ “Козлодуй” – автобиография по образец и уверение от висшето учебно заведение, където се обучава студента, се приемат от 18 май до 19 юни 2009 г. включително в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД или на e-mail: SSKrasteva@npp.bg. Допълнителна информация може да се получи от отдел “Човешки ресурси”, Снежа Кръстева – експерт, на тел. 0973/7-35-04, или на e-mail SSKrasteva@npp.bg.обратно към новини архив