Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Новини » архив на новините » Ноември 2008
14.11.2008 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД предсрочно погаси кредит за реализация на Програмата за модернизация на 5 и 6 енергоблок

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД предсрочно погаси остатъка по дългосрочния кредит в щатски долари към Росексимбанк, Русия, предназначен за реализация на Програмата за модернизация на 5 и 6 енергоблок. Размерът на отпуснатия кредит е USD 52,5 млн., от които в края на октомври бе погасен целият остатък, включващ главница - USD 42,7 млн., и лихва - USD 1,6 млн.
Решението за предсрочното погасяване на кредита бе взето през м. април от Съвета на директорите, след внесено предложение на изпълнителния директор на Дружеството. Целта бе да бъде премахнат валутният риск за баланса на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, който се поражда от факта, че приходите на Дружеството са в лева и в евро, а разходите по обслужване на главницата и лихвите по кредита са в щатски долари. При вземането на решението бе отчетен и благоприятният курс на щатския долар, който е най-нисък през последните 10 години.
С предсрочното погасяване на кредита се реализира положителна курсова разлика в размер на 7,7 млн. лева, както и икономия на дължимите до 2021 г. лихви в размер на 22,8 млн. лева. Положителният ефект за Дружеството е на стойност 30,4 млн. лева. Освен това, чрез погасяването на кредита отпадна и ангажиментът на НЕК ЕАД като гарант по това кредитно споразумение.

обратно към новини архив