Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
 
Доставка и монтаж на офис обзавеждане

Валидна от: 06.02.2018
Валидна до: 27.02.2018

00353-2018-0016/06.02.2018 г. Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: Доставка и монтаж на офис обзавеждане
Доставка на канцеларски материали

Валидна от: 01.02.2018
Валидна до: 26.02.2018

9072625/01.02.2018 г. Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка на канцеларски материали
Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане”: Подобекти: “Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5" и "Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-

Валидна от: 30.01.2018
Валидна до: 09.03.2018

00353-2018-0012/30.01.2018 г. Възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане”: Подобекти: “Подмяна на участък 2 от Северна магистрала от К-13А-2 до К-13А-5" и "Подмяна на участък 3 от Южна магистрала от К-16-5 до К-16-6
“Изготвяне на инвестиционен проект на тема: Преустройство на съществуваща административна сграда в ПИ 37798.501.41 по кадастрална карта на гр. Козлодуй, за привеждането й в Информационен център на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”

Валидна от: 29.01.2018
Валидна до: 08.03.2018

00353-2018-0010 /29.01.2018г. Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:“Изготвяне на инвестиционен проект на тема: Преустройство на съществуваща административна сграда в ПИ 37798.501.41 по кадастрална карта на гр. Козлодуй, за привеждането й в Информационен център на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”
архив на обществените поръчки страница: 6 7 8 9   предишна  следваща