Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
 
Изграждане на нов Център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй

Валидна от: 02.04.2018
Валидна до: 27.08.2018

00353-2018-0052/02.04.2018г. - Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: "Изграждане на нов Център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй"
Доставка на битови и промишлени почистващи вещества, препарати за дезактивация, дератизация, дезинфекция и дезинсекция

Валидна от: 25.05.2017
Валидна до: 25.08.2018

9064611/25.05.2017 г. Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на битови и промишлени почистващи вещества, препарати за дезактивация, дератизация, дезинфекция и дезинсекция"
Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6ТК81,82S02

Валидна от: 23.01.2015
Валидна до: 23.02.2019

00353-2015-0019 възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление с предмет "Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6ТК81,82S02"
Осъществяване на процесуално представителство по търговско дело № 1132/2012 по описа на Окръжен съд - Варна и предприемане на действия по изпълнение на влязло в сила решение по арбитражно дело № SCH-5118/KS по описа на Международния арбитражен съд пр

Валидна от: 26.11.2013
Валидна до: 24.02.2019

00353-2013-0196/26.11.2013г. Възлагане на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на процесуално представителство по търговско дело № 1132/2012 по описа на Окръжен съд - Варна и предприемане на действия по изпълнение на влязло в сила решение по арбитражно дело № SCH-5118/KS по описа на Международния арбитражен съд при Вие
архив на обществените поръчки страница: 6 7   предишна  следваща