Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
 
Доставка на битови и промишлени почистващи вещества, препарати за дезактивация, дератизация, дезинфекция и дезинсекция

Валидна от: 25.05.2017
Валидна до: 25.08.2018

9064611/25.05.2017 г. Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на битови и промишлени почистващи вещества, препарати за дезактивация, дератизация, дезинфекция и дезинсекция"
Осъществяване на процесуално представителство по търговско дело № 1132/2012 по описа на Окръжен съд - Варна и предприемане на действия по изпълнение на влязло в сила решение по арбитражно дело № SCH-5118/KS по описа на Международния арбитражен съд пр

Валидна от: 26.11.2013
Валидна до: 24.02.2019

00353-2013-0196/26.11.2013г. Възлагане на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на процесуално представителство по търговско дело № 1132/2012 по описа на Окръжен съд - Варна и предприемане на действия по изпълнение на влязло в сила решение по арбитражно дело № SCH-5118/KS по описа на Международния арбитражен съд при Вие
Проектиране и доставка на нова система за пожароизвестяване (ПИ) в СК-3 (СБО, БМР, ХРАО и СББ)

Валидна от: 18.07.2013
Валидна до: 16.01.2019

00353-2013-0116 Договаряне с обявление с предмет: Проектиране и доставка на нова система за пожароизвестяване (ПИ) в СК-3 (СБО, БМР, ХРАО и СББ)
Реконструкция на вентилационни системи за локализиране и отвеждане на маслените пари от пом.5,6ГА311 и 5,6А315/1,2, упражняване на авторски надзор (АН) и оказване на техническа помощ (ТП) по време на СМР

Валидна от: 24.10.2012
Валидна до: 27.04.2018

00353-2012-0199 Договаряне с обявление с предмет: Реконструкция на вентилационни системи за локализиране и отвеждане на маслените пари от пом.5,6ГА311 и 5,6А315/1,2, упражняване на авторски надзор (АН) и оказване на техническа помощ (ТП) по време на СМР
архив на обществените поръчки страница: 1 2 3 4 5   предишна  следваща