Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
 
Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на сгъстен въздух

Валидна от: 08.08.2018
Валидна до: 26.09.2018

00353-2018-0138/08.08.2018 г Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет "Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на сгъстен въздух"
Ремонт на автотрансформатор 2АТ, фаза С, шунтов реактор 3Ре/31,5 и трансформатор BZ61

Валидна от: 25.06.2018
Валидна до: 25.09.2018

00353-2018-0114/Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: "Ремонт на автотрансформатор 2АТ, фаза С, шунтов реактор 3Ре/31,5 и трансформатор BZ61"
Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6ТК81,82S02

Валидна от: 23.01.2015
Валидна до: 23.02.2019

00353-2015-0019 възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление с предмет "Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6ТК81,82S02"
Осъществяване на процесуално представителство по търговско дело № 1132/2012 по описа на Окръжен съд - Варна и предприемане на действия по изпълнение на влязло в сила решение по арбитражно дело № SCH-5118/KS по описа на Международния арбитражен съд пр

Валидна от: 26.11.2013
Валидна до: 24.02.2019

00353-2013-0196/26.11.2013г. Възлагане на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на процесуално представителство по търговско дело № 1132/2012 по описа на Окръжен съд - Варна и предприемане на действия по изпълнение на влязло в сила решение по арбитражно дело № SCH-5118/KS по описа на Международния арбитражен съд при Вие
архив на обществените поръчки страница: 1 2 3 4 5   предишна  следваща