Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
 
Използване на търговските платформи на организиран борсов пазар за извършване на сделки с електрическа енергия от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 29.01.2019
Валидна до: 28.02.2019

00353-2019-0008/31.01.2019 г. Възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: "Използване на търговските платформи на организиран борсов пазар за извършване на сделки с електрическа енергия от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"
Модернизация на съществуващите системи за техническа диагностика на главни циркулационни помпи - 195 М

Валидна от: 25.01.2019
Валидна до: 05.03.2019

00353-2019-0006/25.01.2019г. Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Модернизация на съществуващите системи за техническа диагностика на главни циркулационни помпи - 195 М
Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6ТК81,82S02

Валидна от: 23.01.2015
Валидна до: 23.02.2019

00353-2015-0019 възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с обявление с предмет "Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6ТК81,82S02"
Осъществяване на процесуално представителство по търговско дело № 1132/2012 по описа на Окръжен съд - Варна и предприемане на действия по изпълнение на влязло в сила решение по арбитражно дело № SCH-5118/KS по описа на Международния арбитражен съд пр

Валидна от: 26.11.2013
Валидна до: 24.02.2019

00353-2013-0196/26.11.2013г. Възлагане на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на процесуално представителство по търговско дело № 1132/2012 по описа на Окръжен съд - Варна и предприемане на действия по изпълнение на влязло в сила решение по арбитражно дело № SCH-5118/KS по описа на Международния арбитражен съд при Вие
архив на обществените поръчки страница: 1 2 3 4 5   предишна  следваща