Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
 
Предоставяне на универсални и куриерски услуги в страната и чужбина

Валидна от: 08.10.2018
Валидна до: 18.10.2018

9081609/08.10.2018 г. Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Предоставяне на универсални и куриерски услуги в страната и чужбина
Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ на персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в случай на авария съгласно Националния авариен план, част III - Външен авариен план за АЕЦ "Козлодуй" и Аварийния пла

Валидна от: 03.10.2018
Валидна до: 07.11.2018

00353-2018-0155 Процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет Осигуряване на болнични легла в зоната за неотложни защитни мерки и оказване на медицинска помощ на персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в случай на авария съгласно Националния авариен план, част III - Външен авариен план за АЕЦ "Козлодуй" и Аварийния план на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД
Доставка на касети със защитна лента тип ПЭТ-КЭ, касети с филтрираща лента тип ЛФС-2-25 и аналитични йодни филтри тип АФАС-И-20

Валидна от: 02.10.2018
Валидна до: 16.10.2018

00353-2018-0153 Пряко договаряне с предмет: Доставка на касети със защитна лента тип ПЭТ-КЭ, касети с филтрираща лента тип ЛФС-2-25 и аналитични йодни филтри тип АФАС-И-20
Доставка на оборудване за управление Сигурност

Валидна от: 02.10.2018
Валидна до: 01.11.2018

00353-2018-0154/02.10.2018г. - Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на оборудване за управление Сигурност
архив на обществените поръчки страница: 1 2 3 4 5   предишна  следваща