Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
 
Доставка на двая броя релси за полярен кран

Валидна от: 15.01.2019
Валидна до: 28.01.2019

9084880-Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предчет: Доставка на два броя релси за полярен кран
Климатизация на помещения C434 и C435 в радиохимична лаборатория в Спецкорпус-3

Валидна от: 15.01.2019
Валидна до: 05.02.2019

9084881/15.01.2019г. Възлагане на обществена чрез събиране на оферти с обява с предмет:“Климатизация на помещения C434 и C435 в радиохимична лаборатория в Спецкорпус-3”
Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6TL01÷05

Валидна от: 15.01.2019
Валидна до: 20.02.2019

00353-2019-0005/15.01.2019г. Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на пряко договаряне с предмет: „Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6TL01÷05”
Доставка на химичен реагент моноетаноламин (МЕТА) от производител фирма "INEOS OXIDE LIMITED", Франция

Валидна от: 14.01.2019
Валидна до: 06.02.2019

ЗИД-45/14.01.2019г. Възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет: Доставка на химичен реагент моноетаноламин (МЕТА) от производител фирма "INEOS OXIDE LIMITED", Франция
архив на обществените поръчки страница: 1 2 3 4 5  следваща