Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
 
"Доставка на батерии"

Валидна от: 22.03.2019
Валидна до: 23.04.2019

00353-2019-0024/22.03.2019 г. възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание за сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на батерии"
Доставка на касети със защитна лента тип ПЭТ-КЭ, касети с филтрираща лента тип ЛФС-2-25 и аналитични йодни филтри тип АФАС-И-20

Валидна от: 21.03.2019
Валидна до: 09.04.2019

00353-2019-0023/21.03.2019г. Възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: Доставка на касети със защитна лента тип ПЭТ-КЭ, касети с филтрираща лента тип ЛФС-2-25 и аналитични йодни филтри тип АФАС-И-20
Доставка на зимно униформено облекло за оперативния персонал, работещ на БЩУ5,6, БПС, ОРУ, БПС, цех СОППЗ и ръководен персонал на ЕП2

Валидна от: 20.03.2019
Валидна до: 01.04.2019

ЗИД-331/20.03.2019 г. Възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет: Доставка на зимно униформено облекло за оперативния персонал, работещ на БЩУ5,6, БПС, ОРУ, БПС, цех СОППЗ и ръководен персонал на ЕП2
Подготовка и осигуряване на транспортно-логистична схема за осъществяване подмяна на сухи силови трансформатори 6/0,4kV

Валидна от: 20.03.2019
Валидна до: 08.04.2019

9086849/20.03.2019г. - Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Подготовка и осигуряване на транспортно-логистична схема за осъществяване подмяна на сухи силови трансформатори 6/0,4kV
архив на обществените поръчки страница: 1 2 3 4  следваща