Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури » архив на обществените поръчки
 
Доставка на амоняк 25 % (амонячна вода – NH4OH)

Валидна от: 22.03.2018
Валидна до: 16.04.2018

00353-2018-0048/22.03.2018 г. Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на амоняк 25 % (амонячна вода – NH4OH)
Доставка на лятно униформено облекло за оперативния персонал, работещ на БЩУ5, 6, БПС, ОРУ и ръководен персонал на ЕП2 и цех СОППЗ

Валидна от: 20.03.2018
Валидна до: 02.04.2018

ЗИД-329/19.03.2018 г. Възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет: Доставка на лятно униформено облекло за оперативния персонал, работещ на БЩУ5, 6, БПС, ОРУ и ръководен персонал на ЕП2 и цех СОППЗ
Доставка на резервни части за турбина ОК-12А производство на фирма КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫ ЗАВОД

Валидна от: 16.03.2018
Валидна до: 12.04.2018

00353-2018-0046/16.03.2018г. Възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: Доставка на резервни части за турбина ОК-12А производство на фирма КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫ ЗАВОД
„Извършване на консултантски услуги от представители на завода- производител, свързани с ремонт и нормална безаварийна експлоатация на турбогенератори 9(10)GQ тип ТВВ-1000-4У3 и възбудители 9(10)GE тип БВД-4600-1500АУ3”

Валидна от: 16.03.2018
Валидна до: 28.03.2018

00353-2018-0047/16.03.2018г. - Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на пряко договаряне с предмет: „Извършване на консултантски услуги от представители на завода- производител, свързани с ремонт и нормална безаварийна експлоатация на турбогенератори 9(10)GQ тип ТВВ-1000-4У3 и възбудители 9(10)GE тип БВД-4600-1500АУ3”
обществени поръчки страница: 1 2 3 4 5   предишна  следваща