Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури » архив на обществените поръчки
 
"Доставка на контейнери тип "Бобър"

Валидна от: 12.12.2017
Валидна до: 08.01.2018

9071447/12.12.2017г. - Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на контейнери тип "Бобър"
Доставка на софуер, инсталация и въвеждане в експлоатация по тема: Оптимизация на работата и повишаване на надежността на система ЛСРПО, чрез визуализация на сървърното ядро

Валидна от: 12.12.2017
Валидна до: 08.01.2018

00353-2017-0193/12.12.2017г. - Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на софуер, инсталация и въвеждане в експлоатация по тема: Оптимизация на работата и повишаване на надежността на система ЛСРПО, чрез виртуализация на сървърното ядро
Техническо обслужване и ремонт на шкафове електрически разпределителни - ШЕР УСБ, 5 и 6 ЕБ на АЕЦ Козлодуй ЕАД

Валидна от: 11.12.2017
Валидна до: 15.01.2018

00353-2017-0191/11.12.2017 г. Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Техническо обслужване и ремонт на шкафове електрически разпределителни - ШЕР УСБ, 5 и 6 ЕБ на АЕЦ Козлодуй ЕАД.
Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2018г.

Валидна от: 11.12.2017
Валидна до: 12.01.2018

00353-2017-0192/11.12.2017 г. Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2018г.
обществени поръчки страница: 1 2 3 4 5   предишна  следваща