Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури » архив на обществените поръчки
 
Реконструкция на електрозахранването, управлението и тръбната обвязка по техническа вода група А на автономните кондиционери 5,6 UW19,29,39D11,D12 на 5 и 6 блок

Валидна от: 11.09.2018
Валидна до: 11.10.2018

00353-2018-0149/11.09.2018г. - Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:Реконструкция на електрозахранването, управлението и тръбната обвязка по техническа вода група А на автономните кондиционери 5,6 UW19,29,39D11,D12 на 5 и 6 блок
Доставка и монтаж на управляващи електронни модули с предпазители от токови удари за обновление на аерозолни пробоотборни устройства тип DH-60810E

Валидна от: 10.09.2018
Валидна до: 25.09.2018

00353-2018-0147/10.09.2018 г. Възлагане на общвествена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: "Доставка и монтаж на управляващи електронни модули с предпазители от токови удари за обновление на аерозолни пробоотборни устройства тип DH-60810E"
Разширение капацитета от разговорни канали в базови станции на покрив бл. 5 и КПП 24 от ТЕТРА комуникационна система на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Валидна от: 10.09.2018
Валидна до: 12.10.2018

00353-2018-0148/10.09.2018г. Възлагана на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет:Разширение капацитета от разговорни канали в базови станции на покрив бл. 5 и КПП 24 от ТЕТРА комуникационна система на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на цех Топлоснабдяване

Валидна от: 07.09.2018
Валидна до: 03.10.2018

00353-2018-0146/07.09.2018 г. Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на цех Топлоснабдяване.
обществени поръчки страница: 1 2 3 4 5   предишна  следваща