Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури » архив на обществените поръчки
 
Доставка на компютърно и мрежово оборудване на телекомуникационните системи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 07.01.2019
Валидна до: 15.01.2019

2018-9084669/07.01.2019 г. Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:Доставка на компютърно и мрежово оборудване на телекомуникационните системи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Доставка на апаратура за техническа диагностика

Валидна от: 04.01.2019
Валидна до: 14.01.2019

ЗИД-5/04.01.2019 г. Възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет: Доставка на апаратура за техническа диагностика
Доставка на модули за гама спектрометрични системи-детектори, спектрометричен анализатор, софтуерна библиотека за управление на детекторите

Валидна от: 27.12.2018
Валидна до: 10.01.2019

00353-2018-0207/27.12.2018г. - Възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: Доставка на модули за гама спектрометрични системи-детектори, спектрометричен анализатор, софтуерна библиотека за управление на детекторите
Доставка на бланки и дневници

Валидна от: 17.12.2018
Валидна до: 14.01.2019

2018-9084329/17.12.2018 г. Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка на бланки и дневници
обществени поръчки страница: 1 2 3 4 5  следваща