Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури » архив на обществените поръчки
Доставка и монтаж на офис обзавеждане

Валидна от: 06.02.2018
Валидна до: 27.02.2018

  Решение за откриване и Обявление/дата на публикуване 06.02.2018г.

Документация/дата на публикуване 06.02.2018г.

Образци/дата на публикуване 06.02.2018г.

Разяснения по документацията/дата на публикуване 22.02.2018г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП/дата на публикуване 01.03.2018г.

Информационно съобщение за оповестяване на ценовите оферти/дата на публикуване 13.03.2018г.

Протокол от работата на комисията/дата на публикуване 13.04.2018г.

Решение за класиране по първа обособена позиция/дата на публикуване 13.04.2018г.

Решение за класиране по втора обособена позиция/дата на публикуване 13.04.2018г.

Решение за прекратяване на трета обособена позиция/дата на публикуване 13.04.2018г.

Решение за класиране по четвърта обособена позиция/дата на публикуване 13.04.2018г.

Решение за класиране по пета обособена позиция/дата на публикуване 13.04.2018г.

Решение за отстраняване на участник от процедурата/дата на публикуване 13.04.2018г.

Обявление за възложена поръчка (прекратяване на трета обособена позиция)/дата на публикуване 25.04.2018г.

Договор № 180000032/дата на публикуване 12.06.2018г.

Обявление за възложена поръчка за обособена позиция № 4/дата на публикуване 12.06.2018г.

Договор № 182000044/18.06.2018/дата на публикуване 19.06.2018г.

Обявление за възложена поръчка за обособена позиция № 1/дата на публикуване 19.06.2018г.

Договор № 180000033/18.06.2018/дата на публикуване 19.06.2018г.

Обявление за възложена поръчка за обособена позиция № 5/дата на публикуване 19.06.2018г.

Договор 180000035/12.07.2018/дата на публикуване 23.07.2018г.

Обявление за възложена поръчка за обособена позиция № 2/дата на публикуване 23.07.2018г.

Обявление за приключване на договор за обособена позиция № 4/дата на публикуване 25.07.2018г.

Решение за изменение на обявление за възложена поръчка по обособена позиция 1/дата на публикуване 17.082018г.

Решение за изменение на обявление за възложена поръчка по обособена позиция 2/дата на публикуване 17.08.2018г.

Решение за изменение на обявление за възложена поръчка по обособена позиция 4/дата на публикуване 17.08.2018г.

Решение за изменение на обявление за възложена поръчка по обособена позиция 5/дата на публикуване 17.08.2018г. 

Решени за изменение на обявление за приключил договор по обособена позиция 4/дата на публикуване 17.08.2018г.

Обявление за приключване на договор по обособена позиция 1/дата на публикуване 21.08.2018г. 

 обратно към архива