Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури » архив на обществените поръчки
 
“Доставка на органоминерален коагулант CATFLOK 4421”

Валидна от: 04.01.2018
Валидна до: 15.01.2018

ЗИД-7/04.01.2018г. - Възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет: “Доставка на органоминерален коагулант CATFLOK 4421”
Ремонт на слабонапорни канали към изливни шахти №№1, 2 и 3 на 6-ти енергоблок и слабонапорни канали №№ 13, 14, 15 и 16 между РШ1 и РШ2

Валидна от: 22.12.2017
Валидна до: 16.01.2018

2017-9071823/22.12.2017 Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Ремонт на слабонапорни канали към изливни шахти №№1, 2 и 3 на 6-ти енергоблок и слабонапорни канали №№ 13, 14, 15 и 16 между РШ1 и РШ2"
Обновяване на абонамента на антивирусната система за защита на информационната система на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД - Symantec Protection Suite Enterprise Edition

Валидна от: 22.12.2017
Валидна до: 05.01.2018

9071815/22.12.2017 г. Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Обновяване на абонамента на антивирусната система за защита на информационната система на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД - Symantec Protection Suite Enterprise Edition
Доставка на софуер, инсталация и въвеждане в експлоатация по тема: Оптимизация на работата и повишаване на надежността на система ЛСРПО, чрез визуализация на сървърното ядро

Валидна от: 12.12.2017
Валидна до: 08.01.2018

00353-2017-0193/12.12.2017г. - Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на софуер, инсталация и въвеждане в експлоатация по тема: Оптимизация на работата и повишаване на надежността на система ЛСРПО, чрез виртуализация на сървърното ядро
обществени поръчки страница: 1 2 3 4 5  следваща