Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
Доставка на консумативи и следгаранционно сервизно обслужване на офис техника, използвана в технологичните системи на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Валидна от: 02.03.2018
Валидна до: 04.04.2018

Решение и обявление за оповестяване на процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Доставка на консумативи и следгаранционно сервизно обслужване на офис техника, използвана в технологичните системи на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД/ 02.03.2018 г.
Документация за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Доставка на консумативи и следгаранционно сервизно обслужване на офис техника, използвана в технологичните системи на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД/ 02.03.2018 г.
Образци на документи/ 02.03.2018 г.
Информационно съобщение относно начин на представяне на ЕЕДОП/ 30.03.2018 г.
Информационно съобщение относно промяна на датата и часа на отваряне на заявленията/ 30.03.2018 г.
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП/ 19.04.2018 г.
Протокол след предварителен подбор/ 16.05.2018 г.
Решение за предварителен подбор/ 16.05.2018 г.
Покана за представяне на първоначална оферта/ 28.05.2018 г.
Информационно съобщение за отваряне на ценови оферти и водене на преговори/ 14.06.2018 г.
Доклад от работа на комисията/ 01.08.2018 г.
Решение за класиране/ 01.08.2018 г.
Обявление за възложена поръчка/ 01.10.2018 г.
Договор №888000026/ 01.10.2018 г.
Договор №888000027/01.10.2018 г.
Договор №888000028/01.10.2018 г.
обратно към обществени поръчки