Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
Изграждане на оптична свързаност между Нов център за управление на авариите (Нов ЦУА) на територията на гр. Козлодуй и АЕЦ "Козлодуй"

Валидна от: 26.01.2018
Валидна до: 19.03.2018

 Решение и обявление/дата на публикуване 26.01.2018г.

Документация/ дата на публикуване 26.01.2018г.

Образци на документи/ дата на публикуване 26.01.2018г.

Обявление за изменение или допълнителна информация/ дата на публикуване 12.02.2018г.

Разяснения по условията на документацията/ дата на публикуване 15.02.2018г.

Разяснения по условията на документацията / дата на публикуване 27.02.2018г.

Разяснения по условията на документацията / дата на публикуване 27.02.2018г.

Разяснения по условията на документацията/ дата на публикуване 06.03.2018г.

Разяснения по условията на документацията/ дата на публикуване 12.03.2018г.

Разяснения по условията на документацията/ дата на публикуване 13.03.2018г.

Протокол по чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки / дата на публикуване 11.04.2018г.

Информационно съобщение за отваряне на ценовите оферти/дата на публикуване 30.04.2018г.

Протокол №2 от работата на комисията/ дата на публикуване 29.05.2018г.

Протокол №3 от работата на комисията/ дата на публикуване 29.05.2018г.

Доклад от работата на комисията/дата на публикуване 29.05.2018г.

Решение за определяне на изпълнител/дата на публикуване 29.05.2018г.

Обявление за възложена поръчка/дата на публикуване 06.08.2018г.

Договор №386000002 от 01.08.2018г./дата на публикуване 06.08.2018г.обратно към обществени поръчки