Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6ТК81,82S02

Валидна от: 23.01.2015
Валидна до: 23.02.2019

Документация /дата на публикуване 23.01.2015 г.

Образец на техническа спецификация /дата на публикуване 23.01.2015 г.

Образец на ценова таблица /дата на публикуване 23.01.2015 г.

Разяснения/дата на публикуване 02.02.2015г.

Констативен протокол/дата на публикуване 27.02.2015 г.

Протокол подбор/дата на публикуване 19.03.2015 г.

Решение подбор/дата на публикуване 19.03.2015 г.

Информация за освободена гаранция за участие/дата на публикуване 31.03.2015 г.

Покани за представяне на първоначални оферти/дата на публикуване 31.03.2015 г.

Информация за освободена ганация за участие/21.05.2015 г.

Доклад от работата на комисията__дата публикуване 08.06.2015 г.

Решение за класиране_дата на публикуване 08.06.2015 г.

Договор №152000066/18.08.2015 г.

Информация за сключен договор 19.08.2015 г.

Допълнително споразумение по договор №152000066

Допълнително споразумение по договор № 152000066_дата на публикуване 19.01.2018г.

Информация за освобождаване на гаранции за участие 21.08.2015 г.обратно към обществени поръчки