Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
 
Доставка на филтри и филтърни платна

Валидна от: 20.07.2018
Валидна до: 03.08.2018

2018-9078742 Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Доставка на филтри и филтърни платна
Модернизиране на комплекти с образци-свидетели от 5 и 6 блок с цел осигуряване 60 години експлоатация на РУ. Комплектоване на образци-свидетели от сборки 1М и 2М от 5 ЕБ за ускорено облъчване в плоски контейнери в стандартни гнезда на ограничителя на

Валидна от: 18.07.2018
Валидна до: 20.08.2018

00353-2018-0132/18.07.2018г. Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Модернизиране на комплекти с образци-свидетели от 5 и 6 блок с цел осигуряване 60 години експлоатация на РУ. Комплектоване на образци-свидетели от сборки 1М и 2М от 5 ЕБ за ускорено облъчване в плоски контейнери в стандартни гнезда на ограничителя на активната зона
9078624/18.07.2018г. Възлагане на обществена чрез събиране на оферти с обява с предмет: Подобряване на експлоатационното състояние на таблата на отдел ТСС

Валидна от: 18.07.2018
Валидна до: 01.08.2018

Подобряване на експлоатационното състояние на таблата на отдел ТСС
Доставка на работни обувки

Валидна от: 17.07.2018
Валидна до: 16.08.2018

00353-2018-0133/17.07.2018г. Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на работни обувки
архив на обществените поръчки страница: 1 2 3 4 5  следваща