Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
 
Доставка на оборудване с производител GOBHAM WIRELESS COMPANY за осигуряване на покритие на система ТЕТРА в апаратни отделения на блокове 5 и 6 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 15.01.2018
Валидна до: 25.01.2018

9072194/15.01.2018 г. Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:Доставка на оборудване с производител GOBHAM WIRELESS COMPANY за осигуряване на покритие на система ТЕТРА в апаратни отделения на блокове 5 и 6 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Преустройство на магазинната част на секции А и Б на бл. 22, гр. Козлодуй в офиси за нуждите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД – I етап

Валидна от: 12.01.2018
Валидна до: 31.01.2018

2018-9072165/12.01.2018 Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Преустройство на магазинната част на секции А и Б на бл. 22, гр. Козлодуй в офиси за нуждите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД – I етап
Почистване от наноси на Подводящ канал и Аванкамера на БПС-1, подводящ канал на БПС-2,3, Аванкамера на БПС-2 и 3 и Лиман на пристанище на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 11.01.2018
Валидна до: 29.01.2018

9072140/11.01.2018г. Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Почистване от наноси на Подводящ канал и Аванкамера на БПС-1, подводящ канал на БПС-2,3, Аванкамера на БПС-2 и 3 и Лиман на пристанище на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Доставка на оборудване за инсталиране на ПМС 1000

Валидна от: 09.01.2018
Валидна до: 30.01.2018

00353-2018-0004/09-01-2018 г. Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на оборудване за инсталиране на ПМС 1000
архив на обществените поръчки страница: 1 2 3 4 5  следваща