Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки » Процедури
 
Развитие и поддръжка на решението за оптимизиране и осигуряване на процесите по принтиране, копиране, сканиране и приемане/изпращане на факс съобщения в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Валидна от: 18.10.2019
Валидна до: 22.11.2019

00353-2019-0103 - Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:Развитие и поддръжка на решението за оптимизиране и осигуряване на процесите по принтиране, копиране, сканиране и приемане/изпращане на факс съобщения в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви к-р и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2020 г.

Валидна от: 18.10.2019
Валидна до: 19.12.2019

00353-2019-0101 Възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви к-р и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2020 г.
Подмяна на секции 0,4 kV 1, 2 и 3 СН ДГС в цех БПС

Валидна от: 17.10.2019
Валидна до: 12.11.2019

00353-2019-0105/17.10.2019 г. Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Подмяна на секции 0,4 kV 1, 2 и 3 СН ДГС в цех БПС
Доставка на електромобили

Валидна от: 17.10.2019
Валидна до: 18.11.2019

00353-2019-0099/17.10.2019г. - Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Доставка на електромобили
архив на обществените поръчки страница: 1 2 3 4 5  следваща