Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Обществени поръчки

Информационно съобщение относно начина на получаване на Удостоверение за наличие и/или липса на задължения към община Козлодуй

Информационно съобщение мерки за сигурност

Информационно съобщение относно доставка на резервни части по договори за техническо и/или извънгаранционно обслужване. Издаване на фактури.

Информационно съобщение относно вътрешно-общностното придобиване на масла и смазочни материали

Информационно съобщение чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Информационно съобщение подизпълнители

Декларация по чл. 47, ал. 5 за подизпълнители

Протокол за приемане на СМР

Протокол за окончателно приемане на дейностите

Информационно съобщение публичност

 Административна инструкция “Организация на процеса по оперативно планиране и отражението му в модул “Проекти” на МИС Infor ERP LN”, Идентификационен № ДОД.ПОА.АД.314;

Административна инструкция “Организация на процеса по оперативно планиране и отражението му в модул “Проекти” на МИС Infor ERP LN”, Идентификационен № ДОД.ПОА.АД.314,  в сила от 22.07.2015г.

 Инструкция по качество „Подготовка на технически задания за възлагане на договори” Идентификационен № ДОД.ОК.ИК.336;

Правилник за организацията и дейността на Съвет по "Икономика и финанси", Идентификационен № ДОД.ОУ.ПОД.107;

Инструкция по качество “За възлагане на обществени поръчки” с Идентификационен № УТ.ТД.ИК.008;

Инструкция по качество “За възлагане на обществени поръчки” с Идентификационен № УТ.ТД.ИК.008, в сила от 28.07.2015г.;

 Инструкция по качество „Сключване и управление на договори в АЕЦ Козлодуй ЕАД” с Идентификационен № УТ.ТД.ИК.007;

Инструкция по качество "Сключване и управление на договори в АЕЦ Козлодуй ЕАД", с Идентификационен No УТ.ТД.ИК.007, в сила от 13.11.2015г.

Инструкция по качество „Работа на външни организации при сключен договор” Идентификационен № ДБК.КД.ИН.028;

Инструкция по качество „За провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ “Козлодуй”” Идентификационен № ДОД.КД.ИК.112;

Инструкция по качество „За провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ “Козлодуй”” Идентификационен № ДОД.КД.ИК.112 в сила от 06.03.2015г.

Инструкция по качество „За провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ “Козлодуй”” Идентификационен № ДОД.КД.ИК.112 в сила от 12.06.2015г.

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Информационен лист

Запитване до АОП относно прилагане на чл. 22б, ал. 2, т. 10 при поръчки по чл. 14, ал. 5 от ЗОП

Отговор на АОП по запитване за прилагане на чл. 22б, ал. 2, т. 10 при поръчки по чл. 14, ал. 5 от ЗОП

Предварителни обявления 2015г.

Предварителни обявления 2016г.