Карта на сайта

English
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
АЕЦ Козлодуй АЕЦ Козлодуй
За централата Актуално Производство Безопасност Информационен център Кариери За децата Култура, спорт, отдих Полезни връзки Галерия
Начало » Актуално » Указания за работа на ВО


ВАЖНО!

Заповед относно използването на лични защитни средства на площадката на АЕЦ "Козлодуй" 

Информация за външни организации -
доставчици и изпълнители на услуги за "АЕЦ Козлодуй" ЕАД


Информационна брошура на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Подготовка на документи за допускане на външна организация - блок схема


Образци на документи за утвърждаване на протокол за проверка на документите за дейности, имащи отношение към безопасността:

Документи за разрешение от ДАНС:

Организиране на обучение в Управление "П и УТЦ":

Организиране на медицински прегледи в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Образци на протоколи по Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

Изисквания към програмите за осигуряване на качеството:

Подготовка на заповеди за работа/допуск в “АЕЦ Козлодуй”ЕАД:

 Документи придружаващи заповедта:

 Образци -  заповеди за работа и достъп: